Home

Rotterdamse Video en Smalfilm Liga, RVSL
Binnen onze vereniging, de RVSL is veel kennis
aanwezig over film en video en wat daarbij komt kijken.

Door middel van filmavonden, gastsprekers, onderlinge kennisuitwisseling, oefenavonden en buitenactiviteiten wordt deze kennis met elkaar gedeeld.

Beginnende filmers ontdekken het plezier van filmen, vooral bij het maken van vakantie- en familiefilms. De gevorderde filmers willen na verloop van tijd een stapje verder gaan en vinden het een uitdaging om ook eens een documentaire of speelfilm te maken, al dan niet in groepsverband.

Maar gezelligheid speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, en dat staat bij onze filmclub hoog in het vaandel.

Nieuwkomers voelen zich er dan ook al snel thuis.
Beginnende en gevorderde filmers, iedereen is van harte welkom!

RVSL is lid van de NOVA, de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs.

Deze federatieve koepelorganisatie behartigt de belangen van niet-professionele filmers.

Omdat het voor individuele videoclubs bijna niet te realiseren is regionaal of landelijk evenementen te organiseren is deze organisatie in het leven geroepen.
Men organiseert filmfestivals, als het jaarlijks nationaal NOVA filmfestival, het Eén minuut Filmfestival en het Jongerenfestival. Ook opleidingen en materialen voor opleidingen voor de leden van filmclubs, en voor bijscholing van juryleden kan men bij de NOVA terecht. 

Kijk voor meer informatie op de site novafilmvideo.org

Onderdeel van NOVA is ZH 12, het overkoepelend orgaan van de provincie Zuid-Holland. 

agenda clubavonden

Volgende clubavond: 27 februari
jaarvergadering 

Winnaar jaarwedstrijd: “Mond houden”   zie verslag

Winnaar clubwedstrijd: Met de kop in de wind 

filmfestivals: 

14 april regio; 21 april 1 minuut