Home

Groot Succes voor de filmmakers op de

JAARWEDSTRIJD RVSL 2017

Voor een volle zaal werden acht films vertoond, die door een externe jury werden beoordeeld.

De jury bestond uit de heren Jilles Koopmans, Dirk de Cocq en Martin van de Burght.

Zij kijken naar de boodschap of het thema van de getoonde film en beoordelen hoe het verhaal

in elkaar zit. Vervolgens komt de filmische vormgeving aan bod, de cameravoering, het geluid etc.

Wanneer een film 210 punten heeft behaald wordt hij automatisch vertoond op het Regiofestival.

VERSLAG JAARWEDSTRIJD RVSL 31 januari 2017

DE EYECATCHER

De EYECATCHER prijs was voor Rien van Vliet tijdens de clubwedstrijd van 17 januari.

Jan Hordijk verliet onder luid applaus het podium. Hij had zijn handen vol prijzen.

Een spannende avond maar ook één vol humor.

….handen vol prijzen……..

verslag Clubwedstrijd 2017 op 17 januari 2017

FILMZAAL

 

Kijkt u ook eens in onze filmzaal.

Dit zijn films die onze leden met veel liefde en inzet hebben gemaakt.

Binnen onze vereniging is veel kennis aanwezig over film en video en wat daarbij komt kijken. Door middel van filmavonden, gastsprekers, onderlinge kennisuitwisseling, oefenavonden en buitenactiviteiten wordt deze kennis met elkaar gedeeld.

Beginnende filmers ontdekken het plezier van filmen, vooral bij het maken van vakantie- en familiefilms. De gevorderde filmers willen na verloop van tijd een stapje verder gaan en vinden het een uitdaging om ook eens een documentaire of speelfilm te maken, al dan niet in groepsverband.

Maar gezelligheid speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, en dat staat bij onze filmclub hoog in het vaandel. Nieuwkomers voelen zich er dan ook al snel thuis. Beginnende en gevorderde filmers, iedereen is van harte welkom!

RVSL-Barendrecht in de prijzen 

Op het Nationale Festival vertonen de niet commerciële cineasten hun topfilms. Om tot de projectie te worden toegelaten gaat een zware selectie vooraf. Twee filmmakers van de rvsl lukte het dit jaar tot het festival door te dringen. Bovendien sleepten zij drie prijzen in de wacht.

LEES VERDER . . . . .

 

Alweer twee wedstrijden

van de RVSL

Jaarwedstrijd 2016

Clubwedstrijd 2016

Het waren weer zeer geslaagde avond en het nivo van de films was boven verwachting

Op de pagina staan de films van de winnaars

 

JAARWEDSTRIJD 2016 - lees meer . . . .CLUBWEDSTRIJD 2016 - lees meer . . . .