NOVA

 

Deze federatieve koepelorganisatie behartigt de belangen van niet-professionele filmers.

Omdat het voor individuele videoclubs bijna niet te realiseren is regionaal of landelijk evenementen te organiseren, is deze organisatie in het leven geroepen.
Men organiseert filmfestivals, als het jaarlijks nationaal NOVA filmfestival, het Eén minuut Filmfestival en het Jongerenfestival. Ook opleidingen en materialen voor opleidingen voor de leden van filmclubs, en voor bijscholing van juryleden kan men bij de NOVA terecht. 

Twee instructiefilmpjes van de Nova Academie zie je hieronder:
De eerste over het gebruik van licht en het tweede over cameraregie

                      

 

Kijk voor meer informatie op de site van de Nova 

Onderdeel van NOVA is ZH 12, het overkoepelend orgaan van de provincie Zuid-Holland.
Tot slot heb je nog de Unica, de grote internationale filmorganisatie.