Presentatie film “De Holocaust” van Willem Kremer

Op onze clubavond van 3 mei 2022 vertoonde Willem Kremer zijn prijswinnende documentaire “De Holocaust”. Na afloop gingen de leden in gesprek over deze boeiende film onder leiding van Rik Kapoen.

Willem vertelde dat hij destijds was geprikkeld door de oorlogsverhalen van zijn ouders, en nog meer toen hij zo’n 45 jaar geleden naar Normandië ging om de musea en oorlogsgraven te bekijken. Kort daarna, in 1980 hebben Willem en zijn vrouw op de terugreis van de wintersport het concentratiekamp Dachau bezocht, even ten noorden van München.  Toen is de interesse voor de afschuwelijke gebeurtenissen in de Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen. In de loop der jaren daarna zijn meerdere kampen bezocht. Eind 2017 hebben zij het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Polen bezocht, wellicht het meest bekende Nazi-kamp uit de Tweede Wereldoorlog. 

Willem vertelt: “We zagen daar veel studenten en veel bussen met jongeren. Wanneer we dat met Nederland vergelijken, dan is de aandacht hiervoor bij met name scholieren belangrijk minder. Op scholen in Nederland hebben de leerkrachten geschiedenis er blijkbaar toch een beetje moeite met.

Dat bracht  hem op het idee om te proberen een film te maken voor scholen met als doel de leerlingen te laten beseffen, dat dit nooit meer mag gebeuren. Door in zo’n voormalig kamp zelf rond te lopen, ervaar je de gebeurtenissen van toen vele malen beter dan door middel van informatie vanuit een boek of film over dit onderwerp. “Je krijgt de koude rillingen, het raakt je diep”, aldus Willem. 

Ik had besloten in mijn documentaire in ieder geval geen nare beelden van lijken te laten zien, merkte Willem op.  in de zogenaamde expositie modus wilde ik met name de omvang van deze verschrikkelijke gebeurtenissen weergeven.

Ook wilde hij zichzelf er toe zetten: wat is er nou werkelijk gebeurd? Is het wel waar wat ik hier lees? Het werd dus een grote zoektocht naar de juiste informatie en ondersteunend materiaal. Ook de selectie van het beschikbare materiaal was geen eenvoudige zaak. Uitgangspunt van Willem was namelijk een vrij korte film over dit onderwerp te maken. Ook dat was een uitdaging!  Want  ondanks een korte film als doel,  er mochten voor de kijker geen vragen overblijven!

Veel aandacht heeft Willem ook besteed aan de licentie van het gebuikte materiaal zoals foto’s, filmmateriaal, muziek etc. Voor alles wat uiteindelijk in de documentaire is gebruikt, is er op schrift door de rechthebbenden toestemming verleend en uiteraard aan het eind van de film in de aftiteling opgenomen. Op deze manier heeft Willem zich beschermd tegen claims uit welke hoek dan ook! 


Jullie weten hoe Willem Kremer over de auteursrechten van audio denkt: ook daarin heeft hij veel gezocht naar muziek die geen claim kon leggen op de film. Ook de rechten van de foto’s in de docu zijn specifiek gedocumenteerd en vermeld in de aftiteling….

Klik op de foto hieronder om de Powerpoint van die avond nogmaals te bekijken.