Bestuursleden

E-mail adressen bestuursleden

Voorzitter: Kees van Driel                         kees@vandriel.nl
Secretaris: José van der Linden               josevdlinden1@gmail.com
Penningmeester: Wim van der Burght     w.burght8@upcmail.nl
Algemeen bestuurslid: Rik Kapoen          rikkapoen@gmail.com
Algemeen bestuurslid: Willem Kremer      wgkremer@hetnet.nl