Geschiedenis

De rijke geschiedenis van de RVSL

In 1932 werd de rechtsvoorganger van de Rotterdamse Video en Smalifilm Liga (RVSL) opgericht. De vereniging heette toen NSL – afdeling Rotterdam. NSL was de afkorting van Nederlandse Smalfilm Liga en de toevoeging afdeling Rotterdam betekende dat de Rotterdamse regio een onderafdeling was van de landelijke vereniging.

In het oprichtingsjaar wonnen de Rotterdamse filmers Carré en Scheffers op het NSL-Congres direct al de eerste prijs met hun 16 mm documentaire de Straat. De Rotterdamse afdeling zette zichzelf hiermee goed op de kaart!

Deze start werkte stimulerend en de clubleden maakten een eigen studio. In groepsverband namen ze hier hun films op die zelfs internationale prijzen wonnen. Bekende namen in deze tijd waren Clement en filmgroep DAHL (een afkorting van de achternamen Derksen, Van As, de Heer en Van de Leeuw). Winnende films waren o.a. Wonderen van Schaduw en Lijn en Affaire D-63.

Films hadden in de jaren dertig grote gelijkenis met toneelstukken. De oprichters van de NSL wilden hierin vernieuwen. Als filmamateurs waren zij niet afhankelijk van opdrachtgevers en konden zich meer artistieke vrijheden permitteren dan de “vakfilmers”. Mede door toedoen van deze amateurfilmers ontwikkelde het maken van films zich tot expressieve kunst.

De oorlogsjaren en de jaren vijftig

In de oorlogsjaren nam de bezetter het filmarchief van de NSL in beslag en vernietigde het grotendeels. Drie leden van het hoofdbestuur legden wegens de ernstige omstandigheden de functies neer.

De films over het clandestien radio luisteren en de voedseldropping van de Rotterdammer Van Gijzen hadden historische waarde. De tijdens de oorlogsjaren goed bewaarde rolletjes Kodak Pan film waren niet alleen om die reden goed besteed, maar ook omdat de films een derde prijs op het eerste nationaal congres na de oorlog wonnen.

In 1949 werd de afdeling Rotterdam een zelfstandige vereniging met een eigen verantwoordelijkheid. De naam veranderde in Rotterdamse Smalfilm Liga en werd afgekort tot RSL.

Veel besproken was de film Eilanden-expresse uit 1954. De film ging over het oude stoomtreintje van Rotterdam-Zuid naar Hellevoetsluis. Voor die tijd was de opzet vernieuwend en de toegepaste techniek door Joop Stolk innovatief te noemen. Nieuw was de vorm van de gespeelde documentaire, terwijl het gekoppelde systeem van projector en bandrecorder voor die tijd een technisch hoogstandje was. Op festivals oogstte deze Rotterdamse productie veel lof.

 De jaren zestig en zeventig

Naast de speelfilm en de documentaire leefde in de jaren zestig de reisfilm als genre op. De RSL stelde in 1962 voor dit filmtype een wisselbeker als eerste prijs in. De heer Van Rompaey won als eerste deze beker met zijn film Picos de Europa Y Rio DevaHij liet zien hoe een film boven een vakantieverslag uitstijgt als de film een rode draad heeft anders dan de chronologische volgorde van de vakantiebelevenissen en er een adequate informatielijn is. In dat opzicht was zijn film vernieuwend en zette hiermee de trend in.

Toen de jaren zeventig zich aandienden, kwam het accent te liggen op de abstracte en maatschappijkritische film. Het protest tegen de consumptiemaatschappij, het oorlogsgeweld en milieuvervuiling waren dankbare onderwerpen. Zo baarde Meddle een film van de RSL’er Louis Smits opzien tijdens het landelijke festival. De maker toonde geïnspireerd door de muziek van Pink Floyd op eigentijdse wijze zijn visie op de maatschappij.

De jaren tachtig en negentig

Naakt in een film gemaakt door amateurs was een gevoelig onderwerp. Nieuw was het toen Vladimir Murtin in zijn film Olympia een model in een niets verhullende pose op film vastlegde. Naakt in amateurfilms was een feit, een nieuw tijdperk brak aan.

In 1996 veranderde de naam RSL in Rotterdamse Video en Smalfilm Liga omdat de filmclub voornamelijk uit videofilmers bestond en de smalfilm nagenoeg verdwenen was.

Enige tijd later schakelden de RVSL’ers over op het digitaal filmen . Voorloper hierin was Johan van de Vrede. Hij deelde op clubavonden met de anderen veelvuldig zijn computerkennis in dienst van videobewerking. Dit gaf de RVSL steun in de rug om goed voorbereid het nieuwe millennium in te gaan.

Een nieuw millennium

De technische vooruitgang en het landelijke MMM-project waren impuls tot vernieuwing. Onder begeleiding maakten clubleden op basis van scenario, storyboard en shortlist een speelfilm. De disciplines regie, cameravoering, belichting en montage kwamen voor het MMM team van de RVSL samen bij het maken van de film Mijn beste vriendin. Op het Nationale Film Festival won de film brons.

Veel RVSL’ers filmden in wedstrijdverband en werden vaak gezien op regiofestivals, nationale en internationale wedstrijden. Op de regiofestivals wonnen zij van 2007 tot en met 2012 zes jaar op rij het clubschild. Deze prijs werd uitgereikt aan de vereniging met de meeste films die een prijs wonnen. Een gedetailleerd overzicht hiervan vindt men op deze website onder de button Onze Successen. Over de rijke geschiedenis van de RVSL tref je meer aan in het door Louis Smits geschreven boek de Rotterdamse Video en Smalfilm Liga, 70 jaar Amateurfilmers in Rotterdam.

Rechts enkele afbeeldingen uit 1954 en 1934 in het boek de Rotterdamse Video en Smalfilm Liga, 70 jaar Amateurfilmers in Rotterdam.