“Het Roma volk”      Arturo   (14.31 min)

“Boomstammen hakken”  Arturo (6.31 min)


“Knedliky”, van Vladimir, (8.08 min)


“Clog dance” van Vladimir (3,03 min)

“Schwarzenberg” van Vladimir (8.05 min)