Feestelijke clubavond

Op 11 oktober vierden wij ons 90-jarig jubileum tezamen met een aantal vertegenwoordigers van andere videoclubs in Zuid-Holland. Rik schetste in een presentatie de historie van de RVSL, waarna fragmenten uit films van 1932 tot 2005, verdeeld in blokken van 10 jaar, vertoond werden. Heel leuk om de ontwikkelingen te zien in de apparatuur waarmee men werkte.
Opvallend ook hoe in die begin jaren al uit verschillende standpunten gefilmd werd en hoe snel men toen monteerde.
Dat laatste ongetwijfeld omdat het destijds een dure aangelegenheid was om een film te maken.
Na de veel te korte pauze konden we genieten van korte fragmenten van succesvolle films van onze leden vanaf 2006 tot 2020.
Tenslotte bleek ook nog eens dat leden van de RVSL aan uiteenlopende maatschappelijke projecten meewerkten.
Kortom een gezellige avond die ons weer liet zien dat wij met veel plezier mooie producties kunnen maken.
LET OP: de clubavond met de wedstrijden wordt verschoven van 25 oktober naar 1 november.