Verslag clubavond 17 januari 2023

Een druk bezochte avond met als thema “water”.
Bijna 70 jaar na de watersnoodramp kijken we met films van leden terug op “water in Nederland”.

Sjaak Grinwis, thuis op het water, vertelt in zijn film “Scheepshellingen” over wereldwijd gebouwde kunstwerken, die in korte tijd schepen naar tientallen meters hoger water konden brengen, zonder enorme waterverspilling, zoals bij sluizen gebruikelijk is. Vele van die bouwwerken van Canada tot en met China heeft Sjaak voor ons in beeld gebracht.
Sjaak vertelde ons ook nog het verhaal uit zijn jeugd over de watersnoodramp.

Jan Vermaak gaf een presentatie over zijn geliefde Rotte, waarin ook veel oude filmbeelden, prenten en kaarten van Rotterdam en omgeving te zien waren. Er waren veel herkenningspunten voor de echte Rotterdammer. Wil je de website nog een keer bekijken om oude kaarten met nu te vergelijken, kijk dan op www.topotijdreis.nl

In de film van Willem Kremer over de watersnoodramp vertelden overlevenden hun verhaal over die dramatische uren en dagen. Oude filmopnamen, maar ook overzichtsbeelden vanuit een vliegtuig gaven een duidelijk beeld van de omvang van deze ramp. Daarnaast was er aandacht voor de ontwikkeling en bouw van de Deltawerken, met uiteindelijk in 1986 de voltooiing van de omstreden Oosterscheldekering.