Brainstormen

Clubavond 14 februari 2023
De avond stond in het teken van brainstormen over een idee voor een film. Hoe doe je dat?
Onderwerp het themafestival over “mijn favoriete plekje” 2023.
Rik herinnerde ons aan de presentatie van Pieter Reintjes over het verzinnen van een
verhaal, dat uiteindelijk een film moet worden. Daarbij gebruikte Pieter destijds een flip-over
om allerlei ideeën en suggesties op te schrijven, welke vervolgens weer met elkaar
verbonden werden.
We hadden een speciale tafelopstelling mét beschrijfbaar tafelkleed, waardoor er vijf
groepen naar hartenlust hun eerste reactie op het onderwerp konden opschrijven. Alle
ideeën, hoe onuitvoerbaar wellicht ook, werden meegenomen.
Uiteindelijk bleken er al aardig wat verhaaltjes in wording te zijn, die natuurlijk nader
uitgewerkt zullen worden. Afgesproken werd dat alle groepen hun ideeën aan José
toesturen, die deze vervolgens zal verspreiden onder de leden.
Naar aanleiding van het eerder gehouden themafestival “Vrijheid” liet Rik ons de film
“Vrijbuiter” van Dan Bekker zien. Een buitengewoon boeiende film, die vol slimme
aandachtstrekkers zat, bijeen gepraat door een vlotte voice-over. De analyse was heel
leerzaam.
In het kader van de avond op 23 mei legde Rik het programma “Raad de maker” uit.
Iedereen maakt een filmpje of stuurt een filmpje in dat nog nooit op de club vertoond is. Het
is de kunst van de leden om te raden van wie de beelden zijn. Winnaar is degene die niet
geraden is. José zorgt voor de gladiolen!
Gevraagd naar deelnemers voor de feuillefilm, bleken er 11 mensen geïnteresseerd.
Tenslotte was er aandacht voor de workshop monteren, die op 4 en 18 april in Het Kruispunt
gehouden zal worden. Gaarne opgeven bij Kees of José als je mee wilt doen aan het geven
van uitleg bij het programma Shotcut.